Mely országok határolják Magyarországot?

Magyarország Közép-Európában található ország. A régészek bizonyítékot találtak arra, hogy számos közösség élt Magyarország határain belül már Kr.e. 6000-ben. Az első közösségek magyarországi megalakulását követő hosszú időszak alatt Magyarország határai sok drámai változáson mentek keresztül. Egyes királyságok hatást gyakoroltak a magyar határokon, mint például a Római Birodalom, az Ostrogótikus Királyság és a Hunnic Birodalom. A 19. században Magyarország egyik legbefolyásosabb királysága jött létre, az Osztrák-Magyar Birodalom. Magyarország ma Szlovénia, Ukrajna, Ausztria, Horvátország, Románia, Szerbia és Szlovákia határain hat.

Magyarország-Szlovénia határ

Magyarország legrövidebb határa a 63 mérföldes határ, amely elválasztja azt Szlovéniától. A határ az ország nyugati szélén helyezkedik el, és Magyarország határaihoz hasonlóan az első világháború után is meghatározásra került. A határ magyarországi oldalán számos fontos város van, mint például a Redics és a Csesztreg. Közelségük miatt Szlovénia és Magyarország egyedülálló kapcsolatban áll. A demográfiai becslések szerint Magyarországon közel 3000 etnikai szlovén van, míg szinte 7 700 magyar állampolgár Szlovéniában. Egy másik tényező, amely javítja a két nemzet közötti kapcsolatokat, az, hogy mindketten diplomáciai küldetésük van a másik ország határain belül. Szlovéniában a magyar kormányt Ljubljanában található nagykövetség képviseli. Másrészt Magyarországon a szlovén kormányt Budapesten található nagykövetség, valamint Szentgotthárdon tartott konzulátus képviseli.

Magyarország-Ukrajna határ

A határvonal, amely Magyarországot és Ukrajnát elválasztja, körülbelül 64 mérföld hosszú, és az ország északkeleti részén található. A határ magyarországi oldalán található legfontosabb város Kisvarda, és a vasút áthalad rajta a várost Ukrajnába. Az adatok azt mutatják, hogy mintegy 157 000 magyar él Ukrajna határain. Az ukrajnai magyarok nagy számát az okozza, hogy a zakarpattiai régió egykor Magyarország része volt. Annak ellenére, hogy Ukrajna törvényei nem ismerik el a kettős állampolgárságot, az ukrán magyarok jelentős része magyar és ukrán állampolgársággal rendelkezik. Magyarországnak és Ukrajnának szoros diplomáciai kapcsolata van az ukrán kormánygal, amelyet a budapesti nagykövetség, valamint a nyíregyházi általános konzulátus képvisel. Másrészt a magyar kormánynak négy képviselete van Ukrajnában: nagykövetség a fővárosban Kijevben, egy konzulátus, amely Berehove-ban található, egy ukrániai konzulátus, valamint egy lvivi tiszteletbeli konzulátus.

Magyarország-Ausztria határ

Ausztria és Magyarország elválasztó határa körülbelül 200 mérföld hosszú, és az ország északnyugati részén található. A két nemzet határának egyik fontos természeti adottsága a Neusiedl-tó. Vannak olyan városok is, amelyek a magyar határ mentén vannak, mint például Szombathely és Soproh. A vasútvonal összeköti a különböző magyar városokat és osztrák városokat. A két nemzet közötti kapcsolatok az osztrák-magyar birodalom korszakából származnak. A modern időszakban Ausztria és Magyarország szoros diplomáciai kapcsolatokkal rendelkezik, amelyeket 1921-ben alapítottak, miután a két nemzet kénytelen volt felosztani.

Magyarország-Horvátország határ

A Horvátországot és Magyarországot elválasztó határ kb. 216 mérföld hosszú és Magyarország délnyugati részén található. A Dráva folyó a Horvátország és Magyarország közötti határ jelentős részét képezi. Magyarországon mintegy 16 600 magyar hívja haza, míg Magyarországon mintegy 15 600 horvát él. A horvát és a magyar kormányok szoros kapcsolataik miatt számos területen együttműködnek, mint például a gazdasági és infrastrukturális fejlesztések. Más ágazatok, ahol a két kormány együtt dolgozik, a tudományos fejlődés, a kulturális cserék és a kereskedelem.

Magyarország – Románia határ

Románia és Magyarország elválasztó határa körülbelül 263 mérföld hosszú, és az ország keleti részén található. Számos város található a határ mentén a magyar oldalon, mint Sarkad, Gyula és Veezto. A történeti bizonyítékok azt mutatják, hogy a két nemzet közötti kapcsolatok a középkorban nyúlnak vissza, amikor a román terület több szakasza, például a Bánát, Crişana és Erdély volt a magyarok irányítása alatt. A mai nemzetek közötti szoros diplomáciai és gazdasági kapcsolatok közé tartozik. Románia és Magyarország számos olyan nemzetközi szervezet tagja, mint a NATO és az Európai Unió, amely javítja kétoldalú kapcsolataikat.

Magyarország-Szerbia határ

A Szerbiát és Magyarországot elválasztó határ kb. 102 mérföld hosszú, és az ország déli részén található. A magyar oldalon a határ mentén található városok közé tartozik Siklos, Mohacs, Baja és Bacaalmaa. Szerbia és Magyarország közötti kapcsolatok a 19. századig nyúlnak vissza, különösen 1882-ben, amikor hivatalosan megalakultak Szerbia nemzete és az Osztrák-Magyar Birodalom között. A mai Szerbia és Magyarország közötti kapcsolatok közé tartoznak a szoros diplomáciai és gazdasági kapcsolatok. Szerbiában is jelentős magyar népesség van, mintegy 254 000 szerint. Másrészt, viszonylag kis számú szerb él Magyarországon, mintegy 7000 fő.

Magyarország-Szlovákia határ

Magyarország leghosszabb szárazföldi határa az, amely elválasztja az országot Szlovákiától, amely mintegy 390 mérföld hosszú Magyarország északi szélén. Az idő jelentős része Szlovákia területének nagy része Magyarország földje volt. A történelmi bizonyítékok azt mutatják, hogy Szlovákia és Magyarország között az utóbbi időben két jelentős időszak van a diplomáciai kapcsolatok között. Az első időszak 1939-ben kezdődött, és 1945-ig tartott, míg a második időszak 1993-ban kezdődött, miután Szlovákia elérte függetlenségét Csehszlovákiától. Magyarországon a szlovák kormányt Budapesten található nagykövetség, valamint Békéscsabán található konzulátus képviseli. Másrészt a szlovákiai magyar kormányt Pozsonyban található nagykövetség, valamint Kassa területén található konzulátus képviseli.