A víz eredetének nyomon követése a kék bolygón

A víz a Földön a legfontosabb anyag, és talán a leg titokzatosabb. A víz annyira bőséges a földön, hogy a Földet kék bolygónak nevezik. A kék bolygón lévő víz eredete azonban továbbra is kérdés, amit sokan keresnek. A víz rejtélye nem ér véget annak eredetével. A víz majdnem olyan, mint a Földön lévő más anyagok. Az alakja megváltozhat és szilárd, folyékony vagy gáznemű formát vállalhat különböző hőmérsékleteken és nyomáson. Az élet a Földön soha nem létezhet víz nélkül. A víz a Föld felszínének mintegy 70% -át fedi le, sós vagy friss. A víz a földön földalatti vagy a felszínen zárt tó, folyók, patakok, óceánok és gátak között van más víztestek között.

A víz eredete: élénk tudományos vita

A kék bolygón lévő víz eredete élénk tudományos vita tárgyát képezi a világ minden tájáról. A víz eredete nem érthető egyértelműen. Ez egy bonyolult történet, amely milliárd évre nyúlik vissza a Big Bang elmélethez. Számos és kevésbé kölcsönösen kompatibilis elmélet létezik arra vonatkozóan, hogy a víz milyen nagy mennyiségben találta meg a Föld felszínét az óceán és más víztestek kialakításához. Számos tanulmány visszahúzza a Föld bolygó eredetét mintegy 4, 5 milliárd évre, amikor a belső világ és a naprendszer még mindig kialakult. Egyes tanulmányok azt sugallták, hogy a bolygót száraz körülmények között alakították ki, nagy energiahatással, ami az újonnan alakult Föld fűtött felületét vízzel jött létre, sokkal később. Más tanulmányok arra is utaltak, hogy a Föld kialakulása során jelenlévő víz molekulák is elpárologtak a jelenlegi vizekkel, sokkal később. Ugyanakkor senki sem biztos abban, hogy a Föld vízének kialakulásának pontos ideje.

A Föld vízének lehetséges forrásai

Úgy véljük, hogy a víz az extraplanetáris forrásokból származik, ideértve a vízben gazdag meteoroidokat, mint például az üstökösök és a transz-Neptunusz tárgyak az aszteroida öv külső végéből. Ezeket az objektumokat úgy gondolják, hogy összeütközött a Földhöz, így vizet vittek a világ óceánjaiba. A vízben lévő hidrogén izotópok mértéke az aszteroidákra mutat, mivel az óceánban hasonló százalékos szén-klorid-szennyeződéseket találtak. Az alumínium-izotópok bomlásával felmelegített nagy planetesimálisok a víz felszínére juthattak. Az üstökösök vízének eredete valószínűleg igaz. Nem világos azonban, hogy az üstökösök a Kuiper-övezet üstökös képviselői. A Föld vízének legnagyobb része az Alessandro Morbidell szerint a protoplanetból származik. Ezek a protoplanetek a külső felületű övre vannak kialakítva, amely a Föld felszíne felé esik.

A holdkő kémiai összetételének mérése a közelmúltban azt sugallta, hogy a Földet már meglévő vízzel alakították ki. Az Apollo 15 és 17 missziók által szállított minták deutérium-oxigén arányú nyomokat találtak, amelyek hasonlítottak a szén-dioxid-kloridban lévő izotópos arányra. Ez az arány hasonlít a Föld vízében talált értékre, ami a Föld és a Hold közös vízforrását sugallja. A megállapítások alátámasztják a Jupiter belső naprendszerbe való mozgásának elméletét, amely esetleg bizonyos víztesteket befelé esett, és a Föld és szomszédai megalakulásának nyersanyagává vált.

Belső vízforrások

Más tanulmányok azt mutatják, hogy a Föld szikláinak hidratált ásványaiban tárolt víz fokozatosan kiszivárgott, hogy a Föld vízének egy részét képezze. Az is lehet, hogy a Földet képező anyagban olyan mennyiségű víz is található, amely a képződés során megszökte a Föld gravitációját. Néhány földi víz eredete biokémiai reakciókból származhatott a nagy oxigénezési esemény során, például a fotoszintézis során.