Milyen típusú kormány van Oroszországgal?

Az orosz kormány szövetségi fele-elnöki köztársaság, az 1993-as alkotmány szerint. Az elnöke és a miniszterelnök félig elnöki struktúrában osztozik az államfő és a kormányfő felelősségében. Az elnök azonban több hatalommal rendelkezik. Több kormányzati párt képviselteti magát a kormányban és annak igazgatásában. Három ország osztozik az ország működtetésének felelősségében: a végrehajtó ágon, a jogalkotási ágon és az igazságügyi ágon.

Mi az orosz elnök szerepe?

Oroszország elnöke az orosz kormány végrehajtó ágának vezetője, és az általános népesség választja meg, hogy 6 éves időtartamra szolgáljon. Ez az iroda két egymást követő feltételre korlátozódik. Az elnök erősen részt vesz az ország bel- és külpolitikájában. Ez magában foglalja külföldi nagykövetek kinevezését, nemzetközi megbeszéléseken való részvételt, valamint nemzetközi szerződések és megállapodások aláírását. Ezenkívül ez a tisztviselő a hadsereg főparancsnoka, és jogában áll vétálni a jogalkotási ág által meghatározott törvényeket vagy politikákat. Az orosz elnöknek lehetősége van arra is, hogy törvényeket hozzon létre más kormányzati szervek felülvizsgálata vagy jóváhagyása nélkül. Ez a hatalom meghaladja azt, amit az elnök általában ilyen típusú kormányzati rendszerekben használ.

Az Oroszország kormányának végrehajtó ágának szerepe

Az elnök irányítása alatt a végrehajtó hatalom fennmaradó része. Ez az ág a kabinetből áll, amelyet szintén kormánynak neveznek. Tagjai közé tartozik a miniszterelnök, a miniszterelnök-helyettesek és a szövetségi miniszterek. A szövetségi miniszterek ellátják a minisztériumok és osztályok feladatait. Az elnök kijelöli mind a Parlamentet, mind a miniszterelnököt, a jogalkotási ágat. Ezután a miniszterelnök a miniszterelnök-helyetteseket és a szövetségi minisztereket nevezi ki. A végrehajtó hivatal felelős a jogalkotási ág és az elnök által létrehozott törvények kezeléséért.

Az orosz kormány jogalkotói ágának szerepe

Az orosz kormány jogalkotási ágának két ága van: a 166 tagú szövetségi tanács és a 450 tagországi duma. A Szövetségi Tanács képviseli Oroszország szövetségi témáit, az ország politikai egységeit. A Tanács a jogszabályok elfogadásával foglalkozik az állami duma által jóváhagyott politikák és rendeletek szavazásával. A törvényi határozatok legalább 51% -os szavazást igényelnek. Az alkotmánymódosításokhoz azonban 75% -os szavazásra van szükség. Az Állami Duma hatáskörrel rendelkezik, hogy felülírja a Szövetségi Tanács vétóját. A Duma az első parlamenti testület, amely új törvényjavaslatokat fogad el és dönt. Ezen túlmenően az Állami Duma jóváhagyja a miniszterelnök elnöki kinevezését és felülvizsgálja a kormány végrehajtó ágának éves jelentéseit.

Az orosz kormány igazságügyi ágának szerepe

Az igazságügyi ág biztosítja az orosz törvények betartását. Háromféle bíróságra oszlik: általános joghatóság, választottbírósági eljárás és alkotmányos. Az általános joghatósági bíróságok a legalacsonyabb szintű önkormányzati bíróságokból állnak, a középszintű regionális bíróságok és a legfelsőbb bíróságok. Ezek a bíróságok felügyelik a büntető- és polgári ügyeket. A választottbíróságok felelősek az ingatlan- és kereskedelmi jogviták ügyében. Az ilyen típusú bírói testület legmagasabb szintje a Legfelsőbb Bíróság. Az Alkotmánybíróság ezen bírói jogosultak a törvények és az elnöki rendeletek értelmezésére és az alkotmányellenesnek ítélt bármely rendelkezés felborítására. Az elnök azt javasolja, hogy a legmagasabb szintű bíróságok bírái és a Szövetségi Tanács jelöljenek ki, és kijelöli ezeket a jelöléseket.