Mi a Millenarianizmus?

Mi a Millenarianizmus?

A Millenarianizmus a széles körben elfogadott elképzelés, hogy a jelenlegi globális társadalom egy jelentős, életváltozó esemény küszöbén áll. A millenarianizmus szerint ez az életváltoztató esemény béke és bőséges időszakot hoz létre a föld minden lakosa számára. Más szavakkal, új világot teremt. Ezt a hiedelmet egy nagy embercsoport tartja, amely lehet például vallási csoportok, politikai mozgalmak vagy egész társadalmak. A Millenarianizmus az igazságosság ígérete az istenségtől vagy az isteni alaktól, és ezzel az igazságossággal a mai hatalmi struktúrák feloszlatása következik. Leggyakrabban a millenarizmus fogalma a keresztény valláshoz kapcsolódik, bár ez is egyben a zsidó és a buddhista hitek hihetetlen pillére.

A Millenarianizmus hatása

A Millenarianizmus mélyreható hatást gyakorolt ​​a világ társadalmára. Az az elképzelés, hogy a jövőben egy isteni hatalom bizonyos pillanatban átveszi az irányítást a Föld jelenlegi helyzetére, a Millenarianizmusnak hívők számára folyamatosan biztosította a reményt és vigasztalást az évek során, annak ellenére, hogy betegség, szenvedés és bizonyos esetekben az elnyomás. Ugyanakkor hozzájárult egy közelgő végérzéshez is, amelyet néhány hívő szívesen segít. Ez az új korszak iránti vágy idővel bizonyos társadalmi és politikai lázadásokat befolyásolt, és megpróbálta megnyitni az ígért béke korában. Néhány példa erre: a zsidó-római háborúk, amikor a zsidók lázadtak a Római Birodalom ellen, és a Taiping-lázadás, amikor a keresztények felkeltek a Qing-dinasztia ellen. A kutatók úgy vélik, hogy a legerősebb millenáriumi hívőket a jobb valami ígérete motiválja, és hogy ez a motiváció megfosztja azokat a gátlásokat, amelyek egyébként akadályozhatják őket abban, hogy szembenézzenek a megalapozott politikai rendvel.

A Millenarianizmus két típusa

A Millenarizmus két különálló hívőcsoportra osztható. Az első kategóriába azok a személyek tartoznak, akik úgy vélik, hogy az új korszak olyan vezetőt hoz létre, amely elpusztítja a jelenlegi instabil politikai és társadalmi helyzeteket. A második kategóriába azok a személyek tartoznak, akik úgy vélik, hogy az új korszak olyan világot hoz létre, ahol senki sincs hatalmon, ahol minden ember egyenlő és szabad lesz.

Ezeknek az ideológiáknak az első a politikai vezetőket szolgálták a történelem folyamán, segítve őket abban, hogy több hatalmat szerezzenek királyságaikban vagy birodalmukban. A millenarizmus meggyőződése, mint a nagyobb kontroll megszerzésének eszköze, különösen gyakori volt az 5. és 15. század közepén. Ugyanakkor azonban az ezredfordulós hiedelem második fajtája az ugyanezen vezetők ellen dolgozott az imperializmus és az autoritárius rezsimek ellen.

Modern Millenarianizmus

A modern történelemben is megfigyelhető a Millenarianizmus. A 17. század folyamán a puritánizmus évezredes volt, és végül az angol polgárháborúkhoz vezetett. Ugyanebben az időben egy zsidó millenáriumi mozgalom kezdődött szerte a világon. A puritán mozgalom Észak-Amerikába ment, a 18. század és a 19. század elején a nagy ébredés és a második nagy ébredés (mind a puritánizmusban gyökerező), mind az erős millenáriumi hit. Ezt az ideológiát gyakran számos más modern vallási mozgalom is megalapozza: a hetedik nap adventistái, a mormonok és a Jehova tanúi.