Mi az a hitvallás?

A hitvallás egy részletes összefoglaló arról, hogy mit gondol az egyén vagy az emberek csoportja. Ez egy vallási meggyőződésének vallomása. A „hitvallás” szó a „credo” latin szóból származik, melynek jelentése: „hiszünk”. Kezdetben a hitvallást pozitív értelemben használták annak biztosítására, hogy az ember jól ismerje a vallás részleteit. A hívők előkészítésére alkalmazták azokat, mint például vezető pozíció és keresztelés. A használt nyelv egyszerű, egyenes előremutató volt, és közvetlenül kapcsolódhatott a vallás tanításához. A legtöbb keresztény hitvallást a doktrínával kapcsolatos konfliktus idején fogalmazták meg.

A hitvallások típusai

Az évek során számos ökumenikus hitvallást alkalmaztak. Ezek közé tartozik az Ó római hitvallás, az athánai hitvallás, a nikén hitvallás, az apostolok hitvallása, a chalcedoni hitvallás, a maasai hitvallás és a tridentin hitvallás. A legtöbb ilyen hitvallás a szentírásokon alapul; jelezve, hogy a hitvallások és a Biblia erősen kapcsolódnak egymáshoz. A hitvallások a szentírások értelmezéséből származnak. Az apostolok hitvallását és a nikén hitvallást gyakran többet használják, mint a többi ökumenikus hitvallást.

Apostolok hitvallása

Az apostolok hitvallását szinte minden keresztény használja a világon; néhány kivételével. Mind a protestánsok, mind a katolikus egyház tagjai világszerte használják. A hitvallást úgy gondolják, hogy az apostolok írták, és a Szentlélek ihlette. A korai egyháztörténetben a keresztényeknek meg kellett mondaniuk az apostolok hitét az üléseiken. A „katolikus” szót a hitvallásban egy univerzális templom szimbolizálására használják. Ez megerősíti a keresztények elkötelezettségét Krisztus szolgálatában, és nem csak a címükhez való ragaszkodásban. A hitvallás felvázolja az Istenbe vetett keresztény hitet, az Ő Fiát, Jézus Krisztust, a Szentlelket és az egyház nagy szerepét. Mivel az apostolok hitvallása nem kifejezetten szól a Szentlélek vagy Jézus Krisztus isteniségéről, elfogadható mind az egyesek, mind az ariánok számára.

Nicene Creed

A Nicene Creed a mai legnépszerűbb hitvallások közé tartozik. A 325-ös években a keresztények megértették az Újszövetség, a kánonikus evangéliumok és részben az Ószövetség betűinek megértését. A Nicene Creed az egyházi vezetők találkozójának eredménye volt, hogy kiküszöbölje azokat a kérdéseket, amelyeket egyes személyek nem értettek megfelelően. Szükséges volt tisztázni a Fiú isteniségét, és erősíteni kell az Arianista meggyőződését, hogy Jézus Isten Fia. Ez a legvalószínűbb ok, amiért a hitvallás nagyobb hangsúlyt fektet Jézus Krisztus isteni természetére. A hitvallás azt is leírja, hogy a Szentlélek az Atyával és a Fiúval egyformán imádják. Bemutatja a „Szentháromság” témáját, amelyet később az Athanasian Creed ismertetett. A Nicene Creed viszonylag hosszabb, mint az apostolok hitvallása.

Következtetés

A keresztények többször használják a hitvallásokat. A keresztény hit következetes összefoglalásait adják. Ők is egyesítik a keresztényeket a közös tanításuk miatt. A népszerű hitvallások az apostolok hitvallása és a Nicene Creed.