Mi az átutalás?

A pénzátutalás a külföldieknek a hazájukba történő átutalása. A Világbank szerint több mint 550 milliárd dollárt adnak haza évente hazautalások formájában világszerte. Mindazonáltal ez a szám az elmúlt évtizedben óriási mértékben nőtt a fejlett és a fejlődő országok közötti liberális migrációs törvények miatt, valamint a pénz átruházásának a lehető legkisebb tranzakciós költségekkel való egyszerűségével. Az olyan fejlődő gazdaságok, mint India és Kína, a pénzátutalások legnagyobb kedvezményezettjei, évente átlagosan 65 milliárd dollárt kapnak. A Latin-Amerikába és a Karib-térségbe irányuló pénzátutalások többnyire északi szomszédjukból, az Egyesült Államokból származnak.

A pénzátutalások szerepe a gazdaságban

Gazdasági stabilitás

A pénzátutalások létfontosságú szerepet játszanak egy ország gazdasági rendszerének fejlesztésében. Nemzeti szinten a pénzátutalások az ország GDP-jének részeként kerülnek elszámolásra, és segítenek a gazdasági változók, például megtakarítások, befektetések, fogyasztás és jövedelemelosztás elősegítésében. A nemzeti jövedelmeket a nemzeti megtakarítások, beruházások és a valuta finanszírozásának növelésével egészítik ki a behozatal finanszírozása érdekében, ezzel csökkentve a fizetési mérleg (BOP) hiányát. A pénzátutalások nem jelentenek érdeklődést, és fogyasztásuk nem kötődik a nagy import tartalmú, kifejezett befektetési projektekhez. Következésképpen ez pozitívan járul hozzá a gazdasági stabilitáshoz azáltal, hogy csökkenti a folyószámla-visszafordítások valószínűségét. A közelmúltban a Világbank úgy ítélte meg, hogy az ország pénzátutalásai tényezőnek számítanak a hitelminőség meghatározásakor.

Pénzváltó

A pénzátutalások a fogadó országnak devizát adnak, ami stabilabb és megbízhatóbb forrás a deviza bevételekhez képest a külföldi közvetlen befektetésekhez vagy a támogatásokhoz képest. Hasonlóképpen a makrogazdasági sokkokból, például az adósságválságból, a politikai instabilitásból, a természeti katasztrófákból és a fejlődő országokkal azonos fizetési mérlegből adódó gazdasági visszaesés enyhítésére szolgál. Az olyan országokban, mint Nepál, Pakisztán és Banglades, a becslések szerint az átutalások formájában kapott összeg évente meghaladja a nemzeti devizatartalékokat.

Közjólét

A pénzátutalások létfontosságú szerepet játszanak a szociális jólétben a szegénység csökkentésében, a beruházásokban, a megtakarításokban és a fejlesztésben. Ez az eset azon a tényen alapul, hogy a pénzátutalások többségének kedvezményezettjei alacsony jövedelmű családok és egyének, akik a pénzt a személyes fejlődéshez, oktatáshoz és beruházásokhoz használják. A megnövekedett rendelkezésre álló jövedelem mellett nő a fogyasztás és a megtakarítások is. Emellett a külföldiek az ingatlan- és kötvénypiacokon történő befektetések révén is a saját hazájukba fektetnek. Ezzel szemben ezek a beruházások a kiegészítő termékek és szolgáltatások iránti keresletet váltják ki a nemzeti piacon.

Másrészt a pénzátutalások középtávon és hosszú távon nem befolyásolják egy ország gazdasági növekedését. A pénzátutalások az infláció ismert oka, mivel értékelik a reálárfolyamot és csökkentik a munkaerőpiacon való részvételt, mivel a befogadó háztartások hajlamosak a külföldön élni. Ezek gátolják a gazdasági fejlődést, mivel a szegénység rövid távú csökkenése lelassítja a strukturális reformok végrehajtását a gazdaságban a probléma hosszú távú enyhítésére. Emellett a pénzátutalásokból származó megtakarításokat főként nem termelési célú eszközök beszerzésére használják, amelyek nem járulnak hozzá a fogadó ország gazdasági növekedéséhez. Ezek a beáramlások ezáltal katasztrofális gazdasági sokkokat okozhatnak azokon az országokon, amelyek nagyban függenek tőlük abban az esetben, ha a pénzátutalások áramlása megszakad.